Skip to main content

Privacy verklaring

Vrijwaringsclausule website

Juistheid/volledigheid
De SIG besteedt bijna dagelijks zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud op haar website. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is of onjuistheden bevat. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden vragen wij u contact met ons op te nemen. Gegevens over het gebruik van onze site, die wij krijgen van onze bezoekers, helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Auteursrecht
Op alle items op de website van het Siggy Theater rust auteursrecht. Voor het overnemen ervan dient u vooraf toestemming te hebben verkregen van de SIG. Linken en verwijzen naar de internetpagina’s van het Siggy Theater mag altijd. Wij stellen het op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.

Aansprakelijkheid
De SIG sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze website is verkregen.

De SIG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van aan haar toegezonden e-mails en faxen.

Privacyverklaring

De SIG respecteert de privacy van de gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die de gebruiker verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Contact
In geval van mogelijke/feitelijke onjuistheden op onze website kunt u contact opnemen met de SIG: tel. 0251-25 78 57 of via email: info@sig.nu.