Skip to main content

welkom bij het
siggy theater

Het Siggy Theater

Midden in het centrum van Beverwijk staat het Siggy Theater. Een theater voor en samen met de buurt.

Een uniek, gezellig en intiem buurttheater, waar artiesten op laagdrempelige wijze kunnen repeteren of optreden. Met ruimte voor verhuur of speciale bijeenkomsten. Gerund door mensen met een (verstandelijke) beperking die werken aan hun acteertalent en gastheerschap. Het Siggy Theater opent de deuren voor iedereen en ook voor culturele activiteiten.

In het Siggy Theater krijgen cliënten de mogelijkheid hun talenten verder te ontwikkelen, op gebied van dienstverlening, techniek en spel (drama) ontwikkeling. Stichting SIG streeft ernaar midden in de samenleving te staan, zodat cliënten voor en met de buurt zinvolle invulling geven aan hun bestaan.

Siggy Theater en
Stichting SIG

Stichting SIG is een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een beperking, in woonvoorzieningen, met ambulante ondersteuning en door dagbesteding. Door het bieden van dagbesteding in de buurt staan cliënten midden in de maatschappij. Hier sluit het Siggy Theater naadloos op aan.

Cliënten verzorgen het gastheerschap rondom voorstellingen in het theater, zoals bezoekers ontvangen, de garderobe verzorgen en het aanbieden van een kopje koffie met een zelfgebakken appeltaart. Maar ook houden zij zich bezig met decorbouw en materiaalbeheer en zelfs het maken van eigen voorstellingen. Zo krijgen cliënten van de SIG kansen hun talenten op verschillende gebieden te ontwikkelen.

www.sig.nu

Siggy Theater
en het Kennemer Theater

Een prachtige samenwerking waar we trots op zijn. Het Kennemer Theater ligt op loopafstand van het Siggy Theater en staat met raad en daad bij voor de professionele programmering, organisatie en theaterbouw.

Daarnaast kan het Kennemer Theater uitwijken naar het Siggy Theater als er ruimte nodig is, maar andersom kan dat natuurlijk ook. Zo versterken we elkaar en geven we een podium aan artiesten, zowel amateur als professioneel.

www.kennemertheater.nl

Graag werken wij samen met lokale ondernemers en winkeliers in de buurt.

Een goed voorbeeld is horeca onderneming Broer en Zus. We proberen elkaar te ondersteunen in diensten en het verzorgen van hapjes en drankjes.
Wij staan er open voor!

Missie SIG

Stichting SIG staat voor zorg en begeleiding aan mensen met een beperking waarbij het belangrijk is aan te sluiten bij de omgeving van de individuele cliënten. Dit is de manier waarop zij invulling kunnen geven aan hun leven en zo veel mogelijk geluk kunnen nastreven. Onze benadering is gericht op mogelijkheden, wensen en behoeften van de cliënt. De SIG wil deze zorg en begeleiding toegankelijk en maatschappelijk verantwoord bieden. Dit, met de daarvoor bestemde middelen, binnen verantwoorde kwalitatieve en morele kaders, voor iedereen met een erkende ondersteuningsvraag. De SIG wil de cliënt ondersteunen in het zin kunnen geven aan het eigen leven en aan dat van anderen.

Visie SIG

De SIG biedt zorg op maat, waarbij de termen cliënt centraal en vraag gestuurde zorg uitgangspunten zijn. De SIG is een flexibele organisatie die in staat is om op geplande en ongeplande veranderingen in te spelen. Zij draagt er zorg voor dat de mobiliteit van haar medewerkers op orde is, zodat wij ons bewegen naar de vragen van cliënten en de omgeving en hier ook actief op acteren. Een ‘zinvol bestaan’ is hierin het kernthema. De SIG is actief in ontwikkelingen die maatschappelijk plaatvinden en houdt contact met haar stakeholders hierover. De pijlers van de zorg – autonomie, respect, transparantie en professionaliteit – verbinden alle lagen van de organisatie met elkaar. Deze komen in alle werkprocessen terug en leggen de basis – steeds weer – voor een stevige cultuur.

Blij met onze sponsoren

Met dank aan ondersteuning van sponsoren wordt het Siggy Theater ingericht en de mogelijkheden voor buurt en cultuur geopend. U herkent onze sponsoren straks aan de speciale tegeltjeswand in het theater, natuurlijk gemaakt door echt ambachtswerk bij SIG Wisselwerk!

VOORT­GANGS­BLOG

Filter

Feestelijke opening Siggy Theater

Afgelopen weekend hebben we de opening van het Siggy Theater in Beverwijk gevierd. Met vrijdag…

Website Siggy Theater live!

Een feestelijk moment! Na een voorspoedige voorbereiding door Sixtyseven Communicatie in samenwerking met JH Design,…

Dagbesteding in het Siggy Theater

De cliënten van Wisselwerk Dagbesteding krijgen elke donderdag, onder begeleiding van Babs den Butter, dramalessen…

Word vriend!

Zowel zakelijk als privé, beide is mogelijk. Een kleine of grote bijdrage, alles helpt om onze doelstelling te realiseren en het Siggy Theater te laten slagen.

Word vriend